Πετροσυλλέκτες

Πετροσυλλέκτης SPI 1S hydraulic

Το SPI-1S hydraulic είναι ένα αναρτώμενο μηχάνημα που προσαρμόζεται στο πίσω σύστημα του τρακτέρ.
Ο τύπος αυτός είναι εφοδιασμένος με ένα υδραυλικό σύστημα ανάκλησης που επιτρέπει την λήψη και μεταφορά του υλικού, χωρίς αυτό να χρειάζεται να έλκεται ως το χώρο εναπόθεσής του.
Είναι ιδανικό για το μεγαλύτερο εύρος εργασιών στον τομέα του καθαρισμού παραλιών και αγρών, αποτελώντας το οικονομικότερο και ταχύτερο μέσο.
Διατίθεται και ο τύπος SP-1S ο οποίος δεν διαθέτει το υδραυλικό σύστημα ανάκλησης.
Στο βραχίονα έλξης μπορεί να προσαρμοστεί ως εξάρτημα και λάμα ισοπέδωσης.
Οι τροχοί αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό και δεν συνεργάζονται με το υδραυλικό σύστημα ανάκλησης.
Syndicate content