Υδραυλικό τρυπάνι εδάφους AMT 400

Το ΑΜΤ 400 είναι κατασκευασμένο για να προσαρμοστεί σε εκσκαφείς, φορτωτές, περονοφόρα και γερανούς φορτηγών αυτοκινήτων.
Εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του χάρη στο σωληνωτό πλαίσιο και τον υψηλής απόδοσης πλανητικό μειωτήρα.
Μπορεί να δεχθεί κοχλίες μήκους 100cm και διαμέτρου από 16cm έως 50cm, καθώς και προεκτάσεις για μεγαλύτερο βάθος.
Τα αναλώσιμα μέρη του κοχλία (μαχαίρια, κέντρο προεργασίας) αντικαθίστανται πολύ εύκολα και διατίθενται ως ανταλλακτικά.
Παρέχεται η δυνατότητα ανάστροφης κίνησης του κοχλία.
Ταχυσύνδεσμοι (μπλοκ σύνδεσης) διατίθενται ανάλογα με τον τύπο μηχανήματος.