Συρόμενος ισοπεδωτής εδάφους PRB-3S hydraulic

Ο τύπος ΡRB-3S hydraulic είναι ένας συρόμενος ισοπεδωτής που έρχεται να καλύψει μια ιδιαίτερη ανάγκη στο χώρο της ισοπέδωσης.
Το πλάτος εργασίας και οι μηχανισμοί μετατόπισης και περιστροφής της λάμας, το καθιστούν πολύ ευέλικτο, ικανό να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε περιορισμένους χώρους και εκτάσεις (θερμοκήπια, δενδροφυτείες, αμπελώνες).
Οι μηχανισμοί μετατόπισης και περιστροφής της λάμας υποστηρίζονται από υδραυλικά έμβολα διπλής ενεργείας, προσφέροντας έτσι εύκολο χειρισμό και απολύτως ακριβή ρύθμιση των επιθυμητών θέσεων εργασίας, πάνω από το τρακτέρ.