Χάρτης

Κυζιρίδης Κωνσταντίνος, Βιομηχανική περιοχή Αριδαίας, Τ.Κ. 58400, Τηλ. 2384022169, Email: kyziridis@gmail.com